Föreningar i samverkan i Rönö

Föredragningslistorna till extra årsmöte den 10 november kan nu läsas här!


Julbord 2019 serveras den 7 december kl 18:00


Förberedelserna för "Julbord 2019" har påbörjats. Du kan läsa om festkommitténs ambitioner samt redan nu anmäla ditt deltagande genom att maila till info@ronohembygdsforening.se

Vill du följa med oss in i framtiden?


Rönö Hembygdsförening och Bygdegårdsförening skall enligt plan slås samman under nästa år. I samband med detta kommer det att väljas en gemensam styrelse för föreningarna. Därför letar vi nu efter just dig som vill ingå i en grupp som med ödmjukhet och ansvar vill bevara det gamla, samtidigt som vi med ny strategi och nytt arbetssätt vill föra den nya föreningen in i framtiden. Vi behöver flera typer av kompetenser (bygg, förvaltning, uthyrning, redovisning, WEB-utveckling, etc) och individer med olika bakgrund. Vill du utveckla en spännande verksamhet genom att kombinera gammalt med nytt och skapa en stabil förening, till glädje för Rönöbygden och alla dess boende? Du kan läsa mera om dagens verksamhet på denna hemsida.

 

Hör av dig till mig så diskuterar vi vidare!


Olle Karlberg, ordförande valberedningen

olov.karlberg@gmail.com

076 - 308 41 86

Tack!


Flera av sommarens aktiviteter har initierats genom att föreningens medlemmar kontaktat styrelsen med förslag.


Stort tack till Rolf Andersson, Jörgen Wastesson och Rolf Kalamark för deras initiativ, samt till Lars Beve för bland annat till-handahållande av parkeringsplatser under forngravsvandringen. Vi tackar särskilt familjen Lithander för att de upplåter mark tillhörande Loviseberg till midsommarfesten i Skälläng.


Vi tackar också alla frivilliga som på olika sätt hjälpt till under dessa aktiviteter!


Vi tar fortsatt tacksamt emot flera idéer på aktiviteter, hör bara av er till någon i styrelserna eller skriv ett email!


Styrelserna  för Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen