Föreningar i samverkan i Rönö


Nedan redovisas alla uppdateringar, i kronologisk ordning, på hemsidan.


2019-09-23

Vakanta  styrelseposter i styrelsen för den nya sammanslagna föreningen är utannonserade.


2019-09-20

Fliken "Aktiviteter" är omstrukturerad och här finns nu en underflik som heter "våra traditioner", som tydligt visar att det händer en hel del i Rönö!


2019-09-17

Läs  om status på sammanslagningen av Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen.


2019-09-17

"Forsättning på svamphelgen" publicerad.


2019-09-15

Julbordet 2019 är annonserat och planeringen påbörjas om 2 veckor.


2019-09-13

Rapport  från "Svamphelgen" publicerad.


2019-08-29

Yoga-kursen är annonserad


2019-08-20

Rapport från Kinda-resan publicerad.


2019-08-18

"Rapport" från friluftsgudstjänsten är publicerad.


2019-08-10

Aktivitetskalendern har uppdaterats med information om friluftsgudstjänsten


2019-08-09

"Telekatalogen" med viktiga nummer är uppdaterad gällande skadeanmälning på väg 875 


2019-07-25

Nytt telefonnummer för Swish.


2019-07-25

Nu är datum för svamphelgen satta!


2019-07-18

Friluftgudstjänsten annonseras.


2019-07-22

Info om Rysshärjningarna publicerat. 


2019-07-12

Artikel om forngravsvandringen publicerad.


2019-07-03

Föredraget om rysshärjningarna annonseras.


2019-06-26

Rapport från midsommarfirande i Skälläng.


2019-06-23

Rapport från midsommarfirande i Vintersbo.


2019-06-20

Vikbovändan finns nu aktivitetsklendern.


2019-06-08

Bygdegårdens uthyrningstjänst är publicerad.


2019-06-07

Rapport från Nationaldagsfirandet hittar du här ..


2019-06-02

En ny flik har tillkommit! I fliken Övriga (Föreningar) samlas information om olika föreningar och sammanslutningar i Rönö.


2019-05-30

Ny informationskälla för forskning av hembygden har tillkommit i form av Östergötlands Museum.


2019-05-30

Hänt i Rönö är uppdaterad med den senaste aktiviteten.


2019-05-30

Nu har WEB-mastern infört en ny funktion i fliken "Aktivitetskalendern". Genom att klicka på en stor "rullande bild" visas detaljer på en aktivitet, en film, ett smakprov, etc. Testa funktionen på bilden "Midsommarfirande i Skälläng"!


2019-05-30

Tidpunkten för föredraget om "Rysshärjningarna" är nu fastställd. Nu exponeras även möjligheten att arrangera loppis i Bygdegården.


2019-05-29

Aktiviteterna visas nu som första sida och fliken "Kalender" har bytts ut mot "Aktivitetskalender".

Kontaktuppgifter har ändrats. Status på samgående har uppdaterats.


2019-05-28

Minnesanteckningar från det 9e mötet i studiecirkeln publicerade. Datum för kommande träffar publicerade.


2019-05-24

Programmet om midsommarfesten i Skälläng publicerat!


2019-05-20

Det spännande programmet om utflykten till Kinda är publicerat. Missa inte tilfället!


2019-05-16

Kalendern har uppdaterats aktiviteten "Abetskväll på Segerbo"


2019-05-15

Nationaldagen firas lämpligen i Tåby tillsammans med Tåby Hembygdsförening.


2019-05-15

Bygdegården har nu fått en egen domän, ronobygden.se


2019-05-14

Preliminära programmet om "Rysshärjningarna" är publicerat. Läs mera om rysshärjningarna


2019-05-13

Lolita är medlemsansvarig och kontaktuppgifterna är uppdaterade. Ett urval av foton i fototävlingen har publicerats.

Röstningen kpåbörjas snart!


2019-05-10

En betraktelse över förändringarna i Rönö under de senaste 70 åren.


2019-05-09

Kalendern är uppdaterad med 2 nya aktiviteter och medlemsbrevet är publicerat.


2019-04-29

Minnet av rysshärjningarna för 300 år sedan har  fått en egen flik. 


2019-04-23

Ett exempel på evenemang har tillkommit Information om hemsidan har tillkommit i fliken "Samgående".


2019-04-17

Glad Påsk-hälsning från styrelserna. Aktivitetskalendern är uppdaterad med Valborgsmässoafton-firandet.


2019-04-15

Exempel på evenemang i Bygdegården exponeras.


2019-04-13

Texte har publicerats under fliken "Bygdegården"Underfliken "Kontakter" är uppdaterad. Fliken "Medlem" har flyttats under fliken "Hembygdsföreningen".


2019-03-23

Minnesanteckningar från det 5 mötet i studiecirkeln publicerade. Kalendern uppdaterad med nästa möte.


2019-03-19

Kontaklistan för Hembygdsföreningen är uppdaterad.


2019-03-15

Nu börjar Bygdegårdens hemsida ta form....


2019-03-07

Nu har första steget mot en gemensam hemsida för Hembygdsföreningen och Bygdegården tagits. Utforska förändringarna genom att studera innehållet i de olika flikarna. Under fliken Bygdegården finns än så länge ingen information, men arbetet med informationsinsamlig pågår.

Till den förändrade hemsidan kommer man nu genom www.ronohembygdsforening.se eller www.ronobygden.se.


2019-03-05

Gravvandring den 10 juli under ledning av arkeolog Ann-Charlott Feldt. Detaljer om programmet publiceras senare, men notera aktiviteten redan nu i din kalender.


2019-03-05

Läs om årsmötet under Hänt i Rönö. Fliken samgående har uppdaterats.


2019-03-04

Fliken årsmöte 2019 har bytt namn till samgående. Här kan du nu följa händelser som är kopplade till den beslutade sammanslagningen av Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen.


2019-02-14

Sportklubbens 80-års firande inställt!


2019-02-10

Verksamhetsberättelsen för Hembygdsföreningen är publicerad. OBS! Dokumentet är 30 MB stort.


2019-02-09

Ny tidpunkt för årsmötet. OBS! På mötet presenteras tankarna om ett samgående mellan Bygdegårds- och Hembygdsföreningen. Läs mera om programmet.


2019-02-07

För golfentusiasten finns det flera banor som man kan spela på.


2019-02-05

Riksantikvarieämbetet har tillkommit som informationskälla.


2019-01-25

Minnesanteckningar från det fjärde mötet i studiecirkeln publicerat. Kalendern uppdaterad med nästa studiecirkelmöte.


2019-01-24

Årskalendern har uppdaterats och vissa texter har justerats.


2019-01-21

Rönö Spportklubb fyller 80 år och det skall firas.


2019-01-13

Anslagstavlan är uppdaterad med kalender 2019 och en "knapp" för att snabbt komma till aktivitetskalendern.


2019-01-12

Årskalendern har börjat fyllas med aktiviteter.


2019-01-07

Information om medlemsavgift för 2019, som enligt beslut på den senaste årsstämmna höjdes till 50 kronor respektive 100 kronor.


2018-12-27

Styrelsens nyårshälsning publicerad


2018-12-25

Aktiviteterna är uppdaterade med studiecirkel.


2018-12-24

Vårterminens studiecirkel är annonserad.


2018-12-11

Gör en djupdykning i torphistorian och begreppsapparaten


2018-12-10

Rapport från "Julbord 2018"


2018-12-09

Foto- och dokumentarkivet har uppdaterats med en spännande ritning av Lars-Rune Stäke.


2018-11-04

Uppdaterad annonsering av luciafirandet.


2018-11-03

Rapport från "trubadurafton" på Bygdegården.


2018-10-26

Minnesanteckningar från studiecirkel publicerade. "Hänt i Rönö" uppdaterat.


2018-10-18

Detaljer om trubadurkvällen!


2018-10-07

Detaljer om julbordet!


2018-09-28

Annonsering av studiecirkel i oktober och minnesanteckningar från uppstartsmötet.


2018-09-27

Annonsering av musikafton.


2018-09-22

Annonsering av studiecirkeln. Annonsering av Julbord.


2018-09-14

Vår kontaktperson på Vuxenskolan är publicerad.


2018-09-12

Läs om hembygdsföreningens val av studieförbund.


2018-09-01

Östra Eneby Hembygdsförening på besök.


2018-08-28

Förhandsavisering av Julbord 2018.


2018-08-21

Kolla in den senaste "Hänt-i-Rönö-aktiviteten".


2018-08-17

En bildserie från skärgården har publicerats.


2018-08-07

En spännande bild förgyller foto- och dokumentarkivet!


2018-08-06

Fototävlig utlyst!


2018-08-05

Fliken studiecirkel har flyttats under aktiviteter. Underfliken fototävling till aktiviteter har tillkommit.


2018-08-04

Den 1 september får Bygdegården och Hembygdsföreningen besök under Östgötadagarna.


2018-08-01

"Foto och dokumentarkivet" har berikats av bron som löpte över Rönö å.


2018-07-27

Kalendersymbolen på anslagstavlan är utbytt.


2018-07-27

Dags att anmäla sig till Vikbovändan. Förhandsannonsering av Julbord 2018!


2018-07-26

Fika på Segerbo!


2018-07-21

Den första annonsören har publicerats på anslagstavlan.


2018-07-17

Ett gäng på spaning.


2018-07-15

En vädjan om att hjälpa oss att uppdatera vårt medlemsregister.


2018-07-11

Kontaktinformationen är uppdaterad med hembygdsföreningens postadress


2018-07-10

Ny flik om studiecirkel. Håll utkik!


2018-07-08

Rapport från skärgårdsturen publicerad. Första bilden ändrad för att påminna om betalning av medlemsavgift.

Koppling till skärgårdsupplevelser i Östergötland skapad.


2018-07-05

Aktivitetslistan är uppdaterad med friluftsgudstjänst i augusti.


2018-07-04

Påminnelse om betalning av medlemsavgift finns nu på första sidan.


2018-07-03

Fliken "Kontakt" är ändrad till "Medlem", eftersom fliken innehåller mer än bara kontaktuppgifter


2018-06-30

Aktivitetskalenden är uppdaterad med Vikbolandsmarken.


2018-06-21

I morgon, den 22 juni, firar hemsidan sitt 1 års jubileum. Nyfiken antal besök? Statistik har publicerats på anslagstavlan.

Karta med Rönös gränser är publicerad.


2018-06-19

Glad midsommar hälsnimg från styrelsen


2018-06-17

Torpen i Rönö är nu dokumenterade med sina namn.


2018-06-09

Sommarens program är uppdaterad med midsommarfirande.


2018-06-07

Sommarens program är uppdaterad med skärgårdsturen


2018-06-06

Sommarens program är uppdaterad med viskvällar i Arkösund


2018-06-02

Rapport från forngravsvandringen.


2018-06-02

Förslag på firandet av nationaldagen.


2018-05-26

Förtydligande av betalningsalternativ.


2018-05-19

Information om den tänkta sammanslagningen av Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen.


2018-05-18

Kontaktuppgifterna och betalningsuppgifter uppdaterade.


2018-05-14

Hänt i Rönö är uppdaterad med gudstjänsten på Kristihimmelsfärdsdagen.


2018-05-03

Ny sida med 3 olika betalningskanaler skapad. Här kan du även skriva ut en betalningsavi!


2018-05-02

Bild från städdagen på Segerbo.


2018-05-01

Rapport från valborgsfirande.


2018-04-29

Informationen om forngravsvandringen är uppdaterad.


2018-04-28

Sidan om medlemsskap ligger nu under fliken kontakt. Medlemsbrevet som delas ut i maj är publicerat.


Uppdaterat syfte med hembygdsföreningen


2018-04-27

Hembygdens karta är utbytt. Nu visas endast Rönö + Gottenvik.


2018-04-27

Ett embryo till torpinventeringen är nu tillgänglig på hemsidan. Alla bidrag till inventeringens substans välkomnas.


2018-04-26

Den nya styrelsens sammansättning är publicerad. Vi är tacksamma för att Ronnie Nordin axlar rollen som vice ordförande.


2018-04-18

Rapport från studiebesöket i Kuddby ..


Ett foto på en kreatursfärja från 1920-talet kan nu beskådas i arkivet.


Fornminnen har uppdaterats med förekomsten av stäkpålar i Rönö å.


2018-04-16

Annonsering av friluftsgudstjänsten på Kristi Himmelsfärdsdagen. Bilden för Byggnader och fornlämningar är utbytt.


2018-04-06

Länkbiblioteket är uppdaterat med avseende på "Kulturarv Östergötland".


2018-04-04

Besöksstatistik har publicerats på anslagstavlan.


2018-03-29

Hur hanterar hembygdsföreningen personuppgifter enligt GDPR?


2018-03-28

Uppgifter om medlemsavgiften har uppdaterats.


2018-03-26

Glad Påsk-hälsning från Styrelsen. Hälsningen tas bort när påskfirandet är över.


2018-03-19

Telefonnumren har fått en "egen sida" på anslagstavlan


2018-03-17

Annonseing av Kuddbyarkivet


2018-03-15

Aktivitetskalendern har uppdaterats.


2018-03-07

Conny Passmark har fångat en speciell situation.


2018-03-04

Studiecirkeln besöker Kuddby arkiv den 7 april. Medlemsavgiften är justerad i enlighet med beslut på årmötet.


2018-03-02

Aktivitet om forngravsvandring den 2 juni har tillkommit.


2018-03-02

Kulturlänkarna har kompletterats med schema för olika evenemang i Norrköping.


2018-03-01

Aktivitetskalendern har uppdaterats


2018-02-19

Tidpunkt för Sportklubbens årsmöte är nu spikad.

Hembygdsföreningen är ny samarbetspart i Kulturarv Östergötland.


2018-02-17

Information om portalen för "Kulturarv Östergötland"!


Förteckningen med telefonnummer är nu tillgänglig direkt på anslagstavlan. Klicka på telefonluren och du får upp en förteckning med viktiga och nyttiga telefonnummer.


2018-02-03

En digital årskalender med veckonummer och helgdagar finns nu på anslagstavlan. Därmed kan du hålla dig uppdaterad på tid, väder, solens upp- och nedgång på ett enda ställe!


2018-02-03

Aktivitetskalendern är  utbytt och aktiviteter är uppdaterade.


2018-02-02

Dokumentet från hembygdsföreningens 50-års jubileum är kompletterat med bilder.


2018-01-31

Datum för skärgårdsutflykten spikad.


2018-01-23

Anslagstavlan är uppdaterad med information om hjärtstartare som finns på Bygdegården. Om man klickar på symbolen för hjärtstartaren så visas en film om Hjärt och Lungräddning samt användningen av en hjärtstartare.


2018-01-22

Läs on hembygdsföreningens 50-års jubileum.


2018-01-21

Datum för årsmöten i bygdegårdsföreningen och hembygdsföreningen satta.


2018-01-16

Henrik Danckwardt har bidragit med ett foto från Stäks handelsbod.


2018-02-07

Till aktiviteterna har tillförts Kolmårdens djurpark - ett måste för alla barnfamiljer. Ett nytt foto tillfört i fliken "nutida bilder".


2018-02-07

Länkbiblioteket under kontakt har flyttats till fliken "Utforska hembygden".


2018-01-02

Fliken "Musieverksamheten" är nu fylld med innehåll.


2017-12-30

Ny underflik "Nutida bilder", där fotografier från nutiden kommer att publiceras. Först ut är Conny Passmark. Sedan kommer Stefan Jakas med "Magiskt ljus", "Höbalar", "Kor konfererar" samt "Kobingo på Kåreholm".


Fliken "Nyheter" är flyttad i syfte att bli tillgängligare.


2017-12-29

Ett flygfoto är publicerat under "Föreningen"


2017-12-28

Aktiviteten om Yoga införd under fliken Aktiviteter.


2017-12-27

Pelle Fors låtar är en kulturskatt som finns dokumenterad på Folkwiki. Läs mera om detta på "Foto och dokumentarkiv".


2017-12-23

Hänt i Rönö har uppdaterats med en rapport från Lucia-firandet. Tack Conny för bidraget!


2017-12-22

Fliken "Kulturarvet" har fått en ny underflik kallad "Museiverksamhet". Dokumentation kommer inom kort.


2017-12-21

1a advent aktiviteten publicerad under "Hänt i Rönö". Tack Kerstin för bidraget.


2017-12-20

Skärgårdsturen till Vänsö är uppdaterad med en "Fullständig rapport". Tack Conny för bidraget! Ny bild på sidan "Föreningen".


2017-12-19

Årskalendern är uppdaterad med aktiviteter. Vissa aktiviteter kan ännu inte datum- och tidssättas.


2017-12-15

Ny aktivitet har tillförts och inaktuell har tagits bort.


2017-12-15

I fliken "Föreningen" finns nu en knapp "Jag vill bli medlem" som för dig vidare till formuläret för medlemsskap.


2017-12-13

Anslagstavlan har uppdaterats med "Röster från besökare" samt besöksstatistik.


2017-12-02

Fliken "Aktiviteter" uppdaterad med ny aktivitet.


2017-11-15

Program för november och december 2017 är publicerat under fliken "Aktiviteter", med bidrag från Anki Wastesson.


2017-11-11

Fliken "Aktiviter" har en ny layout. Nu väntar vi på innehåll för november och december 2017 samt innehåll för 2018.


2017-11-05

Under fliken "Arkiv", som finns som underflik till "Kulturarvet"  finns nu 2 mycket mycket läsvärda dokument. Ett om "Rönöbo i förskingringen" och ett om "Livet som guvernant på Vintersbo Herrgård" . Håkan Granander tackas för att det senare dokumentet har publicerats.


2017-11-02

Hemsidan har fått en ny struktur med nya flikar, som förhoppningsvis gör att hemsidan blir mer tillgänglig. Nya flikar är "Hänt i Rönö", "Kulturarvet", "Medlemsskap" och "Hemsidelogg". Bildarkivet kallas nu för foto- och dokumetarkiv och är en underflik till "Kulturarvet". Den gamla fliken "Om" heter nu "Föreningen" och innehållet begränsas till att beskriva hembygdsföreningen.


2017-09-25

Information, på anslagstavlan, om fiberutbyggnad.


2017-09-20

Länkar som avser upplevelser, evenemang och aktiviteter har flyttats till fliken "aktiviteter"


2017-09-03

Länkbiblioteket har kompletterats med "Vikbolandsmarken".


2017-09-02

Länkbiblioteket har kompletterats med "Östgötadagarna".


2017-08-22

Fliken "Bildarkiv" har försetts med en introduktionsbild.


2017-08-21

Fliken "Kontakt" har ändrats till "Kontakt och länkar" för att uppmärksamma läsaren på Rönös omgivning. Länkbiblioteket har kompletterats med "evenemang i Söderköping" med tanke på det stundande Tornspelet.


2017-08-14

Det är många i Rönö - speciellt sommargäster - som springer "Stora eller Lilla Varvet", "Stäk-rundan", "Vintersbovarvet" etc. 2018 skall vi som bor i Rönö ställa upp i Vikbovändan! Av detta skäl har Vikbovändan förtecknats bland Aktiviteter i Rönö. Även introdoktionstexten till fliken aktiviteter har ändrats.


2017-08-09

"Rapport" från friluftsgudstjänsten i Segerbo.


2017-08-08

Under fliken om finns nu en samlad dokumentation över bygdens gods och gårdar.


2017-08-01

Lars Rune Stäke har bidragit med en karta från 1850.


2017-07-29

Kerstin Sundqvist har bidragit med en bild i bildarkivet.


2017-07-28

Visafton i Arkösund punblicerad bland aktiviteterna.


2017-07-16

Rapport från skärgårdsutflykten.


2017-07-10

Hemsidan fungerar nu i mobila enheter.


2017-07-07

"Röster från bygden" och besöksstatistik publiceras på anslagstavlan under rubriken "Hembygdsföreningen informerar"


2017-07-05.

Texten om Pelle Fors är kompletterad. Tre nya arkivbilder har tillkommit. Arkivbilderna publiceras i kronologisk ordning.

mmit. Arkivbilderna publiceras i kronologisk ordning.