Föreningar i samverkan i Rönö

Under denna flik kan du följa händelserna kring samgående mellan Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen.

Mötet aviserades i god tid ....

Årsmötet 2019 blir intressant och det kan du inte missa!

 

Mötet börjas med den stadgeenliga agendan, varefter det blir föredrag och fika. Efter detta kommer styrelserna i Bygdegårds- och hembygdsföreningen att konkretisera tanken om samgående, som lyftes på årsmötet 2018.

 

Efter ett års funderingar presenteras skälen till och effekterna av ett samgående . Vad gäller Bygdegården så kommer styrelsen att presentera ett förslag till stagdeändring.

 

Styrelsen för Hembygdsföreningen

Styrelsen för Bygdegårdsföreningen

 

Ta del av hembygdsföreningens årsberättelse (Dokumentet är 30 MB) redan nu. På årsmötet presenteras Resultat- och balansräkningen för Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen.

Årsmötet hölls den 3 mars och man tog följande beslut om samgående..

 

 

1. Styrelsena skall gemensamt beskriva konskvenserna av ett samgående och presentera detta på ett extra årsmöte som sammankallas under sommaren.

2. På det extrainkallade årsmötet väljs en valberedning som skall föreslå medlemmar till den gemensamma styrelsen på ordinarie årsmötet 2020.

3. På det ordinarie årsmötet skall stagdarna för den nya föreningen antas.

..

Den 4 mars togs ett beslut att påbörja utformningen av en gemensam hemsida, genom att i första hand ändra Hembygdsföreningens hemsida. Förändringsarbetet påbörjas snarast ..