Föreningar i samverkan i Rönö

Studiecirklarna i hembygdsföreningens regi drivs tillsammans med Vuxenskolan, som du kan läsa mera om i häftet till vänster.

 

Cirkelledare är Conny Passmark, som assisteras av Stefan Jakas. Önskemål, funderingar och glada tillrop emottges av Conny eller Stefan, vars kontaktuppgifter du hittar under fliken "medlem"

 

I dagsläget är vi nästan 30 deltagare i studiecirkeln och tar gärna emot fler.

 

Vår kontaktperson på Vuxenskolan är Anna Eriksson, som är verksamhetsansvarig för " Natur och Kultur" inom Studie-förbundet.

 

Kontor: 0123-519 39

Direkt: 0123-773933

anna.eriksson@sv.se

 

 

Nedan publiceras minnesanteckningar och annan relevant dokumentation som vi har nytta och glädje av i studiecirkeln!

Minnesanteckningar från uppstartsmötet den 27 september 2018.

Minnesanteckningar från det andra mötet den 25 oktober 2018 .

Conny har redogjort för flera torpbegrepp och gjort historiska djupdykningar. Gör din egen djupdykning i "torphistora" genom att klicka på länken

Vårterminen i studiecirkeln drar igång de 24 januari kl 18.00 i Bygdegården.

Gamla och nya deltagare välkomnas. Medlemmar i Studie-cirkeln har fått en kallelse av Conny. Nya medlemmar kan anmäla sig hos Conny eller Stefan.

Minnesanteckningar från det fjärde mötet den 24 januari 2019