Föreningar i samverkan i Rönö


Nya  medlemmar välkomnas. Genom ditt medlemskap kan föreningen förvalta kulturarvet och bidra med att sprida kunskap om bygden.   Medlemsavgiften skall täcka kostnder för underhåll av hembygdsgården,  aktiviteter och kostnaden för hemsidan.


Medlemsavgiften är 50 kronor för enskild medlem och 100 kronor för familj. Avier distribueras i maj månad, men det går naturligtvis  bra att, när som helst, betala avgiften på postgiro 492 86 96 – 6 eller Swisha på 070 - 311 39 70. Vill du betala med Swish eller med posgiroblankett så går det också bra.


För att vi skall kunna hålla dig uppdaterad om aktiviteter och nyheter så bör du fylla i medlemsblanketten nedan.


Välkommen som medlem till hembygdsföreningen och tack för ditt bidrag!Styrelsen

Vår hantering av personuppgifter följer GDPR!DPR


För att öka skyddet av personuppgifter för EU-medborgare har EU tagit fram en lag, som ersätter nuvarande PuL (Person Uppgifts Lagen) och som träder i full kraft den 25 maj 2018. I korthet innebär lagen att de organisationer som hanterar personuppgifter äger stort ansvar att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och behöver garantera att personuppgifter behandlas konfidentiellt.


Vi lagrar era telefonnummer, adressuppgifter och e-mailadresser i syfte att hålla medlemmarna informerade om  hembygdsföreningens verksamhet samt i syfte att skicka ut avier.


Vi lagrar inte personnummer och innan vi publicerar en bild på en person så ber vi om personens tillstånd innan publicering. Vi använder inte registret för marknadsföring.


Vi lagrar registret på ett säkert sätt så att bara styrelsen har tillgång till registret.


Vårt syfte med lagring av personuppgifter om våra medlemmar är således entydigt och vi anser att vi med detta uppfyller kraven på GDPR.


För att begränsa utskick av mail så uppmanas du att besöka vår hemsida