Föreningar i samverkan i Rönö

 

Vid betalning av medlemavgift eller avgift för en aktivitet kan du antingen använda Postgiro eller Swish. Om du önskar använda en gammal hederlig blankett så går även detta bra!

 

492 86 96 – 6

Vi föredrar att betalningar görs till ovan-stående bankonto, men erbjuder alternativ enligt nedan.

0729 - 92 42 52

För att undvika dyra bankavgifter så används ovanstående swishnummer i stället för ett av banken tilldelat nummer. Telefonnumret ovan är kassörens, som överför Swish-betalningarna månadsvis till hembygds-föreningen PG-konto.

Hämta blanketten genom att klicka på länken. Hur du fyller i blanketten visas till vänster. Klicka på blanketten för att förstora den!