Föreningar i samverkan i Rönö

 
 
 
 

 

Ordförande, vakant

 

Ronnie Nordin, vice ordförande

ronnie@ronohembygdsforening.se, tel 070 - 733 30 08

 

Bengt Eriksson, ledamot i styrelsen , tel. 070-6071563

 

Per Sundquist, sekreterare, sammankallande arbetsutskott

per@ronohembygdsforening.se,tel 070 - 279 18 37

 

Stefan Jakas, kassör, ansvarig medlemregister, WEB-master

stefan@ronohembygdsforening.se, tel 072 - 992 42 52

 

Ulla Andersson, ledamot i styrelsen

ulla@ronohembygdsforening.se, tel. 070 - 263 38 12

 

Ann E Andersson, ledamot, i styrelsen

ann@ronohembygdsforening.se, tel 072 - 252 29 55

 

Lena Collin, ledamot i styrelsen

 

Conny Passmark, ansvarig för arkivfrågor, ledamot i Vikbolandets Arkiv och Historieförening och föreningens representant i Kulturarv Östergötland

conny@ronohembygdsforening.se, tel 070 - 200 91 86