Föreningar i samverkan i Rönö

 

Under maj månad delas hembygdsföreningens medlemsbrev ut. Brevet innehåller information om kommande aktiviteter samt en uppgifter om betalning av medlemsavgift. Brevet nedan avser 2018.