Nedan redovisas uppdateringar på hemsidan i kronologisk ordning.

Sedan starten 2017-07-01 så är hemsidan uppdatera mer än 300  gånger!2020-11-27

Du kan nu glänta på julmarknaden men släpps in först den 5 dcember. Den kommer sedan att vara öppen till den 14 december


2020-11-18

Idel ros om fototävlingen m m under Om/ Röster från medlemmar.


2020-11-17

Bildreferat från röjardag på Segerbo under Hänt i Rönö.


2020-11-14

Artikel från Kyrkans Tidning finns under Om/Pressen. En klickbar karta finns nu under Kontakt.


2020-11-11

Fototävlingen avgjord och finns som nyhet under Aktuellt och under Aktiviteter/Fototävling. Dessutom finns bildspelet under Kulturarvet/Nutida bilder.


2020-11-10

Ny rubrik Återkommande aktiviteter med yoga tillagt under Aktiviteter.


2020-11-07

Aktuellt finns nu som Aktuella annonser på Anslagstavla. Annons + text om extra städdag på Segerbo.


2020-11-06

Rubriken Aktuellt är ersatt med Kontakt som tidigare var gömd under Medlem. Samtliga länkar kommer nu upp som egen flik.


2020-11-01

Texter finns nu om Syföreningen och JÖR-kören under Övriga föreningar.


2020-11-01

En sammanfattning av årets frivilliga insatser.


2020-10-28

Referat från Kulturdag under Hänt i Rönö. Annons för Julmarknad under Aktuellt.


2020-10-22

Annons och inbjudan till yoga under Aktuellt.


2020-10-21

Annons under Aktuellt om nytt klockslag för RW och bild från senaste vandringen.


2020-10-16

Referat från extra arbetsdag på Segerbo under Hänt i Rönö.


2020-10-14

Rapport  från Skälläng och rapport från styrelsen om utfört arbete!


2020-10-08

Annons om Kulturdagen. Bild från RW. Referat från arbetsdag på Segerbo under Hänt i Rönö.


2020-10-03

Nytt vykort från Rönö skola har inkommit och finns beskrivet under Kulturarvet/Foto- och dokumentarkiv. Bild från RW.


2020-09-28

Projektet med byte av scengolv i Skälläng har startat. Beröm under Röster från medlemmar.


2020-09-16

Information om julbord 2020 och julmarknad! Nytt inlägg under Röster från medlemmarna. Bild från RW. Ny text under Studiecirklar.


2020-09-15

Referat om kyrkogårdsvandring med video under Hänt i Rönö.


2020-09-08

Reportage från arbetsdag på Segerbo under Hänt i Rönö. Kontinuerligt nya bilder till fototävlingen.


2020-09-02

Ny, dold flik för Minnesanteckningar studiecirkel. Hänvisning dit från Studiecirkel som nu arbetas om. Två nya minnesanteckningar har tillkommit där. Nya foton till fototävlingen.


2020-08-31

Ny flik med underrubrik Prislista under Bygdegården. Ny målbeskrivning under Om. Div korrigeringar.


2020-08-27

Referat om Segerbodagen samt ett bildspel under Hänt... Bild från RW.


2020-08-25

Annons för kyrkogårdsvandring.


2020-08-24

Annons för svampeftermiddag. Reportage från trädgårdsvisningen under Hänt i Rönö. Tack för densamma under Röster...


2020-08-20

Aktivitetskalendern har uppdaterats


2020-08-19

Nu finns den tjusiga modellen på bild från senaste tisdagsvandringen och den nya texten under sin knapp för RW. Kyrkogårdsvandring den 12 sept tillagd som aktivitet. Foton och preliminär text från Segerbodagen under Hänt i Rönö.


2020-08-15

Trädgårdsvisning tillagd både under Aktiviteter och Aktuellt.


2020-08-11

Något stort har hänt i Rönö?!


2020-08-08

Reportage från Arbetsdag på Segerbo under Hänt i Rönö samt under Upprustning Segerbo via knappen under Aktuellt. Annons om Segerbodagen 16 aug under Aktuellt. Nya foton till Fototävling.


2020-08-05

Nytt foto till fototävlingen och till RW under Övriga föreningar (samt info om veckans vandring under Aktiviteter).


2020-08-04

"Rapport" om loppis finns nu här...


2020-07-30

Reklam för Helena Karlbergs keramik under Aktuellt. Reportage från Tipspromenad 2 under Hänt i Rönö.


2020-07-26

Läs  om den uppskattade entreprenörseftermiddagen. Nya foton till fototävlingen.


2020-07-22

Foton från vandring den 21 juli finns under Övriga föreningar.


2020-07-16

Ny knapp med länk till Google-karta för att hitta till Bygdegården. En annons om Loppis finns under aktiviteter.


2020-07-07

Nya rubriker och inlägg under Röster från medlemmar.


2020-07-04

Rapport från Thriatlon finns under Hänt i Rönö.


2020-07-03

Nyhet om Möte med entreprenörer. Rapport från arbetsdag på Segerbo finns under Hänt i Rönö.


2020-07-02

Rapport från Tipspromenad 1 finns under Hänt i Rönö. En knapp Översikt finns med på alla sidor, så man lättare kan orientera sig på hemsidan.


2020-06-30

Positivt resultat av brevet till Trafikverket. Ny knapp överst i mallen med länk till Aktiviteter.


2020-06-26

En ny fototävling finns nu under Aktiviteter.


2020-06-25

Ett bildspel om Rönö Walkers är tillagt efter Sportklubben under Övriga föreningar. Nyhet om brev till Trafikverket om dåliga vägar.


2020-06-15

Kalendern under Aktiviteter är borttagen och ersatt av "Årskalender 2020" i klartext.


2020-05-20

Ny knapp på Anslagstavla med länk till vår facebook-grupp. Kommande program finns nu bredvid kalendern under Aktiviteter. 


2020-05-15

Nyhet om fanutdelning i Linköping den 6 juni.


2020-05-14

Från Kyrkomusikernas Tidning har vi fått tillstånd att publicera en artikel om vår stumfilmsvisning om Jesu liv.


2020-04-26

Vad som händer i föreningen just nu kan du läsa om här ...


2020-03-26

Aktivitetskalendern är uppdaterad med  aktuell info om Östgötadagarna 5-6 september.


2020-03-20

Hemsidan har fått en ny flik, där styrelsen publicerar information som kan vara av intresse för  alla heltids- eller deltidsboende i Rönö. Samtidigt har vi passat på att möblera om bland flikarna för att hemnsidan skall bli överskådligare.


2020-03-04

Det vinnande bidraget i fototävlingen har nu publicerats.


2020-03-02

Läs om det historiska årsmötet!


2020-02-16

Aktivitetskalendern är uppdaterad med  aktuell info om årsmötet och "Hänt i Rönö" har uppdaterats med  rapport från Ukulele-kvällen.


2020-02-13

Kallelser, verksamhetsberättelser och stadgar inför årsmötet är publicerade.

Sidan om fototävling har väckts till liv!


2020-02-11

Läs om den igenkännande teaterföreställningen på bygdegården.


2020-02-09

Nu har vi börjat testa integration av ett bokningsystem, som skall bli tillgängligt för dig som vill boka en lokal i Bygdegården eller Segerbo.


2020-02-07

Anpassningen av hemsidan till den nya föreningen "Rönö Bygdeförening" har påbörjats med några justeringar av menyn. Efter beslutet om den nya föreningen den 1 mars så kommer större förändringar att genomföras.


2020-01-29

Läs om församlingens/kyrkans spännande och återkommande program i trivsamma miljöer.


2020-01-18

Nu kan du styrketräna i Sportklubbens regi!


2020-01-11

Medlemsbrev 2020 är publicerat! Datum och tid för det historiska årsmötet spikat.


2020-01-05

Det nya domännamnet för hemsidan är ronobygdeforening.se men hemsidan kan även i fortsättningen nås via det gamla domännamnet ronohembygdsforening.se.


2020-01-02

Information om Ukulele-kvällen har tillkommit

Full fart från dag ett. Läs om nyårsdagsfirandet i kyrkan och Bygdegården.

Nästa träff i studiecirkeln annonserad.


2019-12-28

Aktivitetskalendern för 2020 börjar ta form. Anmäl dig redan nu till vinterns stora händelser och häng med på den första aktiviteten med filmvisning och julgröt den 1 januari kl 14.00.


2019-12-19

Läs om luciafirandet här ...


2019-12-16

Minnesanteckningar från det senaste mötet i studiecirkeln är nu tillgängliga.


2019-12-13

Information om "Julbord 2020" har publicerats. Mer kommer....

Nya minnesnteckningar från studiecirkeln är nu tillängliga.


2019-12-10

Hemsidan har uppdaterats med en ny flik som kallas "Röster från medlemmar" där vi samlar dokumenterade glada tillrop, önskemål och förslag från våra medlemmar


2019-12-09

Bildspel från "Julbord 2019" är publicerat.


2019-12-08

En kort sammanfattning av Julbord 2019 är publicerad


2019-12-04

Ukulelekvällen den 15 februari förhandsannonseras!


2019-12-03

Läs om firandet av första advent.


2019-11-23

Luciafirandet är annonserat.


2019-11-22

Nu är det snart Första Advent! Det firar vi med högmässa i Rönö Kyrka och det sedvanliga kyrkkaffet med lotterier i Bygdegården.

   

2019-11-21

Året på Segerbo summeras.


2019-11-18

Hemsidans  rubrik är nändrad till det nya namnet för föreningen. En liten teknisk ändring, men i övrigt en stor förändring! 


2019-11-11

Läs om besulten från det extrainkallade årmötet.


2019-11-09

"Hänt i Rönö" har uppdaterats med Alla Helgonahelgens firande


2019-10-21

Minnesanteckningarna från studiecirkeln den 3 oktober är publicerade.


2019-10-20

Kontaktuppgiftena för Bygdegården är uppdaterade med Google Maps kordinater


2019-10-17

Föredrgningslistorna till extra årsmöte är nu publicerade.


2019-10-13

Läs om framstegen avseende sammanslagningen av våra föreningar.


2019-10-09

Nu finns även Norrköpingstidningar (NT.se) på anslagstavlan, förutom väder, viktiga telefonnummer, länk till alla aktiviteter i Rönö, video på hjärt- och lungräddning med hjälp av hjärtstartare, och annat smått och gott. Ta det för vana att börja din dag med att besöka Rönös digitala anslagstavla.


2019-10-09

Planeringen av årets julbord framskrider! Festfixarteamet har utökats, menyn är nästan klar och kalkylsnurrorna redo att 

simulera fram ett attraktivt pris för festligheten.


2019-10-08

Kom på temagudstjänsten om jakt inkommnde söndag!


2019-10-08

Programmet för julbordet publicerat. Snart kommer menyn!


2019-10-08

Läs om framstegen i frågan om sammanslagning av föreningarna. På samma plats finns ett dokument som ger svar på frågan "Varför sammanslagning" och beskriver förväntade effekter av sammanslagningen. Du får även ett övergripande svar på "Hur" sammanslagningen kommer att göras.

Extra årsmötet är annonserat!


2019-10-07

Vårt medlemsskap i Bygdegårdsföreningarnas Riksförbund är nu exponerat. Vidare finns det nu en mycket läsvärt dokument om bygdegårdens idégrund.


2019-10-06

Sportklubben firade sitt 80-års kalas lördagen den 5 oktober. Sportklubbens verksamhetsplan är nu publicerad.


2019-10-02

Upptäck den nya fiken "Pressen"


2019-10-02

Vad vet du om Vikbolandsmanövern 1964? Vår Lars-Erik Appelgren, professor emeritus från Sveriges Lantbruksuni-versitet med bakgrund från Vikbolandet och tillika sommargäst sedan många år vid Vintersbo, var med i ryttarsvadronen på denna manöver och har skrivit en artikel publicerad i Svensk Veterinärtidning.  Läs på...


2019-10-01

Länstidningen har igen publicerat en informativ och välskriven artikel om Rönö. Denna gång handlar det om Rönö Kungsgård. Bläddra till Kungsgården och klicka på länken "Länstidningen".


2019-10-01

Läs om gudstjänsten på Mickelsmäss.


2019-09-25

Länstidningen har publicerat en intressant och trevligt skriven artikel om vår fantastiska kyrka baserat på en intervju med allas vår Gunnel! Bläddra till Rönö Kyrka och klicka på länken "Länstidningen".


"Våra traditioner" är uppdaterade med studiecirkel.


2019-09-23

Vakanta  styrelseposter i styrelsen för den nya sammanslagna föreningen är utannonserade.


2019-09-20

Fliken "Aktiviteter" är omstrukturerad och här finns nu en underflik som heter "våra traditioner", som tydligt visar att det händer en hel del i Rönö!


2019-09-17

Läs  om status på sammanslagningen av Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen.


2019-09-17

"Forsättning på svamphelgen" publicerad.


2019-09-15

Julbordet 2019 är annonserat och planeringen påbörjas om 2 veckor.


2019-09-13

Rapport  från "Svamphelgen" publicerad.


2019-08-29

Yoga-kursen är annonserad


2019-08-20

Rapport från Kinda-resan publicerad.


2019-08-18

"Rapport" från friluftsgudstjänsten är publicerad.


2019-08-10

Aktivitetskalendern har uppdaterats med information om friluftsgudstjänsten


2019-08-09

"Telekatalogen" med viktiga nummer är uppdaterad gällande skadeanmälning på väg 875 


2019-07-25

Nytt telefonnummer för Swish.


2019-07-25

Nu är datum för svamphelgen satta!


2019-07-18

Friluftgudstjänsten annonseras.


2019-07-22

Info om Rysshärjningarna publicerat. 


2019-07-12

Artikel om forngravsvandringen publicerad.


2019-07-03

Föredraget om rysshärjningarna annonseras.


2019-06-26

Rapport från midsommarfirande i Skälläng.


2019-06-23

Rapport från midsommarfirande i Vintersbo.


2019-06-20

Vikbovändan finns nu aktivitetsklendern.


2019-06-08

Bygdegårdens uthyrningstjänst är publicerad.


2019-06-07

Rapport från Nationaldagsfirandet hittar du här ..


2019-06-02

En ny flik har tillkommit! I fliken Övriga (Föreningar) samlas information om olika föreningar och sammanslutningar i Rönö.


2019-05-30

Ny informationskälla för forskning av hembygden har tillkommit i form av Östergötlands Museum.


2019-05-30

Hänt i Rönö är uppdaterad med den senaste aktiviteten.


2019-05-30

Nu har WEB-mastern infört en ny funktion i fliken "Aktivitetskalendern". Genom att klicka på en stor "rullande bild" visas detaljer på en aktivitet, en film, ett smakprov, etc. Testa funktionen på bilden "Midsommarfirande i Skälläng"!


2019-05-30

Tidpunkten för föredraget om "Rysshärjningarna" är nu fastställd. Nu exponeras även möjligheten att arrangera loppis i Bygdegården.


2019-05-29

Aktiviteterna visas nu som första sida och fliken "Kalender" har bytts ut mot "Aktivitetskalender".

Kontaktuppgifter har ändrats. Status på samgående har uppdaterats.


2019-05-28

Minnesanteckningar från det 9e mötet i studiecirkeln publicerade. Datum för kommande träffar publicerade.


2019-05-24

Programmet om midsommarfesten i Skälläng publicerat!


2019-05-20

Det spännande programmet om utflykten till Kinda är publicerat. Missa inte tilfället!


2019-05-16

Kalendern har uppdaterats aktiviteten "Abetskväll på Segerbo"


2019-05-15

Nationaldagen firas lämpligen i Tåby tillsammans med Tåby Hembygdsförening.


2019-05-15

Bygdegården har nu fått en egen domän, ronobygden.se


2019-05-14

Preliminära programmet om "Rysshärjningarna" är publicerat. Läs mera om rysshärjningarna


2019-05-13

Lolita är medlemsansvarig och kontaktuppgifterna är uppdaterade. Ett urval av foton i fototävlingen har publicerats.

Röstningen kpåbörjas snart!


2019-05-10

En betraktelse över förändringarna i Rönö under de senaste 70 åren.


2019-05-09

Kalendern är uppdaterad med 2 nya aktiviteter och medlemsbrevet är publicerat.


2019-04-29

Minnet av rysshärjningarna för 300 år sedan har  fått en egen flik. 


2019-04-23

Ett exempel på evenemang har tillkommit Information om hemsidan har tillkommit i fliken "Samgående".


2019-04-17

Glad Påsk-hälsning från styrelserna. Aktivitetskalendern är uppdaterad med Valborgsmässoafton-firandet.


2019-04-15

Exempel på evenemang i Bygdegården exponeras.


2019-04-13

Texte har publicerats under fliken "Bygdegården"Underfliken "Kontakter" är uppdaterad. Fliken "Medlem" har flyttats under fliken "Hembygdsföreningen".


2019-03-23

Minnesanteckningar från det 5 mötet i studiecirkeln publicerade. Kalendern uppdaterad med nästa möte.


2019-03-19

Kontaklistan för Hembygdsföreningen är uppdaterad.


2019-03-15

Nu börjar Bygdegårdens hemsida ta form....


2019-03-07

Nu har första steget mot en gemensam hemsida för Hembygdsföreningen och Bygdegården tagits. Utforska förändringarna genom att studera innehållet i de olika flikarna. Under fliken Bygdegården finns än så länge ingen information, men arbetet med informationsinsamlig pågår.

Till den förändrade hemsidan kommer man nu genom www.ronohembygdsforening.se eller www.ronobygden.se.


2019-03-05

Gravvandring den 10 juli under ledning av arkeolog Ann-Charlott Feldt. Detaljer om programmet publiceras senare, men notera aktiviteten redan nu i din kalender.


2019-03-05

Läs om årsmötet under Hänt i Rönö. Fliken samgående har uppdaterats.


2019-03-04

Fliken årsmöte 2019 har bytt namn till samgående. Här kan du nu följa händelser som är kopplade till den beslutade sammanslagningen av Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen.


2019-02-14

Sportklubbens 80-års firande inställt!


2019-02-10

Verksamhetsberättelsen för Hembygdsföreningen är publicerad. OBS! Dokumentet är 30 MB stort.


2019-02-09

Ny tidpunkt för årsmötet. OBS! På mötet presenteras tankarna om ett samgående mellan Bygdegårds- och Hembygdsföreningen. Läs mera om programmet.


2019-02-07

För golfentusiasten finns det flera banor som man kan spela på.


2019-02-05

Riksantikvarieämbetet har tillkommit som informationskälla.


2019-01-25

Minnesanteckningar från det fjärde mötet i studiecirkeln publicerat. Kalendern uppdaterad med nästa studiecirkelmöte.


2019-01-24

Årskalendern har uppdaterats och vissa texter har justerats.


2019-01-21

Rönö Spportklubb fyller 80 år och det skall firas.


2019-01-13

Anslagstavlan är uppdaterad med kalender 2019 och en "knapp" för att snabbt komma till aktivitetskalendern.


2019-01-12

Årskalendern har börjat fyllas med aktiviteter.


2019-01-07

Information om medlemsavgift för 2019, som enligt beslut på den senaste årsstämmna höjdes till 50 kronor respektive 100 kronor.


2018-12-27

Styrelsens nyårshälsning publicerad


2018-12-25

Aktiviteterna är uppdaterade med studiecirkel.


2018-12-24

Vårterminens studiecirkel är annonserad.


2018-12-11

Gör en djupdykning i torphistorian och begreppsapparaten


2018-12-10

Rapport från "Julbord 2018"


2018-12-09

Foto- och dokumentarkivet har uppdaterats med en spännande ritning av Lars-Rune Stäke.


2018-11-04

Uppdaterad annonsering av luciafirandet.


2018-11-03

Rapport från "trubadurafton" på Bygdegården.


2018-10-26

Minnesanteckningar från studiecirkel publicerade. "Hänt i Rönö" uppdaterat.


2018-10-18

Detaljer om trubadurkvällen!


2018-10-07

Detaljer om julbordet!


2018-09-28

Annonsering av studiecirkel i oktober och minnesanteckningar från uppstartsmötet.


2018-09-27

Annonsering av musikafton.


2018-09-22

Annonsering av studiecirkeln. Annonsering av Julbord.


2018-09-14

Vår kontaktperson på Vuxenskolan är publicerad.


2018-09-12

Läs om hembygdsföreningens val av studieförbund.


2018-09-01

Östra Eneby Hembygdsförening på besök.


2018-08-28

Förhandsavisering av Julbord 2018.


2018-08-21

Kolla in den senaste "Hänt-i-Rönö-aktiviteten".


2018-08-17

En bildserie från skärgården har publicerats.


2018-08-07

En spännande bild förgyller foto- och dokumentarkivet!


2018-08-06

Fototävlig utlyst!


2018-08-05

Fliken studiecirkel har flyttats under aktiviteter. Underfliken fototävling till aktiviteter har tillkommit.


2018-08-04

Den 1 september får Bygdegården och Hembygdsföreningen besök under Östgötadagarna.


2018-08-01

"Foto och dokumentarkivet" har berikats av bron som löpte över Rönö å.


2018-07-27

Kalendersymbolen på anslagstavlan är utbytt.


2018-07-27

Dags att anmäla sig till Vikbovändan. Förhandsannonsering av Julbord 2018!


2018-07-26

Fika på Segerbo!


2018-07-21

Den första annonsören har publicerats på anslagstavlan.


2018-07-17

Ett gäng på spaning.


2018-07-15

En vädjan om att hjälpa oss att uppdatera vårt medlemsregister.


2018-07-11

Kontaktinformationen är uppdaterad med hembygdsföreningens postadress


2018-07-10

Ny flik om studiecirkel. Håll utkik!


2018-07-08

Rapport från skärgårdsturen publicerad. Första bilden ändrad för att påminna om betalning av medlemsavgift.

Koppling till skärgårdsupplevelser i Östergötland skapad.


2018-07-05

Aktivitetslistan är uppdaterad med friluftsgudstjänst i augusti.


2018-07-04

Påminnelse om betalning av medlemsavgift finns nu på första sidan.


2018-07-03

Fliken "Kontakt" är ändrad till "Medlem", eftersom fliken innehåller mer än bara kontaktuppgifter


2018-06-30

Aktivitetskalenden är uppdaterad med Vikbolandsmarken.


2018-06-21

I morgon, den 22 juni, firar hemsidan sitt 1 års jubileum. Nyfiken antal besök? Statistik har publicerats på anslagstavlan.

Karta med Rönös gränser är publicerad.


2018-06-19

Glad midsommar hälsnimg från styrelsen


2018-06-17

Torpen i Rönö är nu dokumenterade med sina namn.


2018-06-09

Sommarens program är uppdaterad med midsommarfirande.


2018-06-07

Sommarens program är uppdaterad med skärgårdsturen


2018-06-06

Sommarens program är uppdaterad med viskvällar i Arkösund


2018-06-02

Rapport från forngravsvandringen.


2018-06-02

Förslag på firandet av nationaldagen.


2018-05-26

Förtydligande av betalningsalternativ.


2018-05-19

Information om den tänkta sammanslagningen av Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen.


2018-05-18

Kontaktuppgifterna och betalningsuppgifter uppdaterade.


2018-05-14

Hänt i Rönö är uppdaterad med gudstjänsten på Kristihimmelsfärdsdagen.


2018-05-03

Ny sida med 3 olika betalningskanaler skapad. Här kan du även skriva ut en betalningsavi!


2018-05-02

Bild från städdagen på Segerbo.


2018-05-01

Rapport från valborgsfirande.


2018-04-29

Informationen om forngravsvandringen är uppdaterad.


2018-04-28

Sidan om medlemsskap ligger nu under fliken kontakt. Medlemsbrevet som delas ut i maj är publicerat.


Uppdaterat syfte med hembygdsföreningen


2018-04-27

Hembygdens karta är utbytt. Nu visas endast Rönö + Gottenvik.


2018-04-27

Ett embryo till torpinventeringen är nu tillgänglig på hemsidan. Alla bidrag till inventeringens substans välkomnas.


2018-04-26

Den nya styrelsens sammansättning är publicerad. Vi är tacksamma för att Ronnie Nordin axlar rollen som vice ordförande.


2018-04-18

Rapport från studiebesöket i Kuddby ..


Ett foto på en kreatursfärja från 1920-talet kan nu beskådas i arkivet.


Fornminnen har uppdaterats med förekomsten av stäkpålar i Rönö å.


2018-04-16

Annonsering av friluftsgudstjänsten på Kristi Himmelsfärdsdagen. Bilden för Byggnader och fornlämningar är utbytt.


2018-04-06

Länkbiblioteket är uppdaterat med avseende på "Kulturarv Östergötland".


2018-04-04

Besöksstatistik har publicerats på anslagstavlan.


2018-03-29

Hur hanterar hembygdsföreningen personuppgifter enligt GDPR?


2018-03-28

Uppgifter om medlemsavgiften har uppdaterats.


2018-03-26

Glad Påsk-hälsning från Styrelsen. Hälsningen tas bort när påskfirandet är över.


2018-03-19

Telefonnumren har fått en "egen sida" på anslagstavlan


2018-03-17

Annonseing av Kuddbyarkivet


2018-03-15

Aktivitetskalendern har uppdaterats.


2018-03-07

Conny Passmark har fångat en speciell situation.


2018-03-04

Studiecirkeln besöker Kuddby arkiv den 7 april. Medlemsavgiften är justerad i enlighet med beslut på årmötet.


2018-03-02

Aktivitet om forngravsvandring den 2 juni har tillkommit.


2018-03-02

Kulturlänkarna har kompletterats med schema för olika evenemang i Norrköping.


2018-03-01

Aktivitetskalendern har uppdaterats


2018-02-19

Tidpunkt för Sportklubbens årsmöte är nu spikad.

Hembygdsföreningen är ny samarbetspart i Kulturarv Östergötland.


2018-02-17

Information om portalen för "Kulturarv Östergötland"!


Förteckningen med telefonnummer är nu tillgänglig direkt på anslagstavlan. Klicka på telefonluren och du får upp en förteckning med viktiga och nyttiga telefonnummer.


2018-02-03

En digital årskalender med veckonummer och helgdagar finns nu på anslagstavlan. Därmed kan du hålla dig uppdaterad på tid, väder, solens upp- och nedgång på ett enda ställe!


2018-02-03

Aktivitetskalendern är  utbytt och aktiviteter är uppdaterade.


2018-02-02

Dokumentet från hembygdsföreningens 50-års jubileum är kompletterat med bilder.


2018-01-31

Datum för skärgårdsutflykten spikad.


2018-01-23

Anslagstavlan är uppdaterad med information om hjärtstartare som finns på Bygdegården. Om man klickar på symbolen för hjärtstartaren så visas en film om Hjärt och Lungräddning samt användningen av en hjärtstartare.


2018-01-22

Läs on hembygdsföreningens 50-års jubileum.


2018-01-21

Datum för årsmöten i bygdegårdsföreningen och hembygdsföreningen satta.


2018-01-16

Henrik Danckwardt har bidragit med ett foto från Stäks handelsbod.


2018-02-07

Till aktiviteterna har tillförts Kolmårdens djurpark - ett måste för alla barnfamiljer. Ett nytt foto tillfört i fliken "nutida bilder".


2018-02-07

Länkbiblioteket under kontakt har flyttats till fliken "Utforska hembygden".


2018-01-02

Fliken "Musieverksamheten" är nu fylld med innehåll.


2017-12-30

Ny underflik "Nutida bilder", där fotografier från nutiden kommer att publiceras. Först ut är Conny Passmark. Sedan kommer Stefan Jakas med "Magiskt ljus", "Höbalar", "Kor konfererar" samt "Kobingo på Kåreholm".


Fliken "Nyheter" är flyttad i syfte att bli tillgängligare.


2017-12-29

Ett flygfoto är publicerat under "Föreningen"


2017-12-28

Aktiviteten om Yoga införd under fliken Aktiviteter.


2017-12-27

Pelle Fors låtar är en kulturskatt som finns dokumenterad på Folkwiki. Läs mera om detta på "Foto och dokumentarkiv".


2017-12-23

Hänt i Rönö har uppdaterats med en rapport från Lucia-firandet. Tack Conny för bidraget!


2017-12-22

Fliken "Kulturarvet" har fått en ny underflik kallad "Museiverksamhet". Dokumentation kommer inom kort.


2017-12-21

1a advent aktiviteten publicerad under "Hänt i Rönö". Tack Kerstin för bidraget.


2017-12-20

Skärgårdsturen till Vänsö är uppdaterad med en "Fullständig rapport". Tack Conny för bidraget! Ny bild på sidan "Föreningen".


2017-12-19

Årskalendern är uppdaterad med aktiviteter. Vissa aktiviteter kan ännu inte datum- och tidssättas.


2017-12-15

Ny aktivitet har tillförts och inaktuell har tagits bort.


2017-12-15

I fliken "Föreningen" finns nu en knapp "Jag vill bli medlem" som för dig vidare till formuläret för medlemsskap.


2017-12-13

Anslagstavlan har uppdaterats med "Röster från besökare" samt besöksstatistik.


2017-12-02

Fliken "Aktiviteter" uppdaterad med ny aktivitet.


2017-11-15

Program för november och december 2017 är publicerat under fliken "Aktiviteter", med bidrag från Anki Wastesson.


2017-11-11

Fliken "Aktiviter" har en ny layout. Nu väntar vi på innehåll för november och december 2017 samt innehåll för 2018.


2017-11-05

Under fliken "Arkiv", som finns som underflik till "Kulturarvet"  finns nu 2 mycket mycket läsvärda dokument. Ett om "Rönöbo i förskingringen" och ett om "Livet som guvernant på Vintersbo Herrgård" . Håkan Granander tackas för att det senare dokumentet har publicerats.


2017-11-02

Hemsidan har fått en ny struktur med nya flikar, som förhoppningsvis gör att hemsidan blir mer tillgänglig. Nya flikar är "Hänt i Rönö", "Kulturarvet", "Medlemsskap" och "Hemsidelogg". Bildarkivet kallas nu för foto- och dokumetarkiv och är en underflik till "Kulturarvet". Den gamla fliken "Om" heter nu "Föreningen" och innehållet begränsas till att beskriva hembygdsföreningen.


2017-09-25

Information, på anslagstavlan, om fiberutbyggnad.


2017-09-20

Länkar som avser upplevelser, evenemang och aktiviteter har flyttats till fliken "aktiviteter"


2017-09-03

Länkbiblioteket har kompletterats med "Vikbolandsmarken".


2017-09-02

Länkbiblioteket har kompletterats med "Östgötadagarna".


2017-08-22

Fliken "Bildarkiv" har försetts med en introduktionsbild.


2017-08-21

Fliken "Kontakt" har ändrats till "Kontakt och länkar" för att uppmärksamma läsaren på Rönös omgivning. Länkbiblioteket har kompletterats med "evenemang i Söderköping" med tanke på det stundande Tornspelet.


2017-08-14

Det är många i Rönö - speciellt sommargäster - som springer "Stora eller Lilla Varvet", "Stäk-rundan", "Vintersbovarvet" etc. 2018 skall vi som bor i Rönö ställa upp i Vikbovändan! Av detta skäl har Vikbovändan förtecknats bland Aktiviteter i Rönö. Även introdoktionstexten till fliken aktiviteter har ändrats.


2017-08-09

"Rapport" från friluftsgudstjänsten i Segerbo.


2017-08-08

Under fliken om finns nu en samlad dokumentation över bygdens gods och gårdar.


2017-08-01

Lars Rune Stäke har bidragit med en karta från 1850.


2017-07-29

Kerstin Sundqvist har bidragit med en bild i bildarkivet.


2017-07-28

Visafton i Arkösund punblicerad bland aktiviteterna.


2017-07-16

Rapport från skärgårdsutflykten.


2017-07-10

Hemsidan fungerar nu i mobila enheter.


2017-07-07

"Röster från bygden" och besöksstatistik publiceras på anslagstavlan under rubriken "Hembygdsföreningen informerar"


2017-07-05.

Texten om Pelle Fors är kompletterad. Tre nya arkivbilder har tillkommit. Arkivbilderna publiceras i kronologisk ordning.

mmit. Arkivbilderna publiceras i kronologisk ordning.