Connys föredrag

CONNYS FÖREDRAG


Här finns presentationer från några föredrag som Conny Passmark m fl hållit för Rönö Bygdeförening. På video finns:

Kyrkogårdsvandring 12 sept 2020

Kyrkogårdsvandring 11 sept 2021