"Vårt fantastiska Rönö"


Bygdeföreningen utlyser en fototävling med syfte att samla in bilder från vårt fantastiska Rönö. Motiven kan vara "vad som helst", exempelvis naturbilder och bilder som knyter an till det kulturella. Exempel:


1. En vacker ekdunge

2. Ett torp

3. Lekande barn på en badstrand i Vintersbo eller Hummelvik

4. Öppna landskap

5. Betande kor

6. Skärgårdsvyer


Startdatum är 2020-06-30, slutdatum 2020-09-30 och vi hoppas på ett brett engagemang. Ditt foto kommer att lagras i ett bildbibliotek och samtliga foton publiceras successivt på hemsidan nedan i ett bildspel, för att senare få en synligare plats. Varje tävlande kan inkomma med max fem foton. Vi kommer även att utse en vinnare och dela ut ett pris som minst motsvarar medlemsavgiften!


Vinnaren kommer att utses av en jury bestående av Lolita Nilsson, Stefan Jakas, Roger Ståhl och Svante Prag. De vinnande bilderna får ett hedersomnämnande och kommer att publiceras bland ”Nutida bilder” på hemsidan.


Speciellt för er som fotar med mobilen finns  HÄR några tips för bättre bilder.


Skicka in era bidrag till Svante (svanteprag@hotmail.com) senast den 30 september 2020!Inkomna tävlingsbidrag

Svanar i Rönö å
Installation vid Rönö å

Foton från förra tävlingen

SP-Jonstorp 3
HD 3
SP-Gladhem
SP - Tångstorp 2
IH -KlockarstadenDetalj2
IH -KlockarstadenDetalj
HD 1
IH - TorpvandringKlockarestaden