Minnesanteckningar studiecirkel

Minnesanteckningar från det sjuttonde mötet den  21 november 2019.

Minnesanteckningar från det sextonde mötet den 7 november 2019.

Minnesanteckningar från det nionde mötet  den 23 maj 2019.

Minnesanteckningar från det femte mötet den 21 mars 2019.

Minnesanteckningar från det fjärde mötet den 24 januari 2019.

Minnesanteckningar från det andra mötet den 25 oktober 2018 .

Minnesanteckningar från uppstartsmötet den 27 september 2018.