Studiecirklar

Hembygdsdokumentation

För närvarande har vi två studiecirklar ”Hembygdsdokumentation” och ”Byggnadsvård”. Den första studiecirkeln startade i september 2018 och vi är 32 deltagare, som är indelade i arbetsgrupper. Vi har träffats c:a en torsdag i månaden i Rönö Bygdegård.

Vårt huvudmål är att färdigställa dels en skriftlig dokumentation och en elektronisk, webbaserad databas av torp och backstugor och personer som under 1800-talet bott i dessa stugor. Avgränsning är att torp- och backstugorna skall vara belägna i Rönö Socken. Torp- och personinventering skall vara kvalitetssäkrade och dokumenterade uppgifter skall i möjligaste mån verifieras med källhänvisning. Arbetet skall utgå från befintlig torplista över Rönös torp och backstugor som togs fram under ett gemensamt Vikbolandsprojekt under 1980-talet, där det bland annat ingick att göra en torpinventering. I Rönö Socken hittades 84 torp. Torpkartan kan du se under ”Kulturarv”/”Rönötorp” HÄR. För närvarande har vi hittat 112 torp och fler finns det.

(Vi räknar med att starta studiecirkeln igen i slutet av oktober 2020.)


Byggnadsvård

Vår andra studiecirkel är ”Byggnadsvård” och vi träffas första torsdagen i månaden vid Segerbo Hembygdsgård. Hittills har vi träffats 5 ggr, med start i april månad 2020. Vi är för närvarande 11 st deltagare.

Tanken är att utveckla intresset och kunskapen hos deltagarna för äldre byggnaders historia, egenart och utformning med utgångspunkt från vår hembygdsgård Segerbo. Vid Segerbo har vi flera byggnader av historiskt värde för Rönö: en mangårdsbyggnad (parstugetorp), loftbod (finns endast tre liknande loftbodar på Vikbolandet) och en lada. I vår studiecirkel ska vi skaffa oss grundläggande kunskaper om vad som är utmärkande för olika hustyper, exteriör och interiör utformning och vad man bör tänka på vid ombyggnad och renovering av gamla hus.


Anmälan

Studiecirklarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Önskar du/ni deltaga i någon av cirklarna hör av er till:

Erik Pogrebnjak (Byggnadsvård)

erik@truck-trans.se

070-6711741

 

Ronnie Nordin (Hembygdsdokumentation och Byggnadsvård)

ronnie@egoeko.se

070-7333008

 

Conny Passmark (Hembygdsdokumentation och Byggnadsvård)

conny@passmark.se

070-2009186


                                                                                                                                                                                  Praktik av "Byggnadsvård" sept 2020

Minnesanteckningar från det nittonde mötet den  27 februari 2020.

Minnesanteckningar från det artonde mötet den  16 januari 2020.

Första mötet i "Hembygdsdokumentation", ledd av Conny Passmark

I samverkan med Vuxenskolan