Rönö Bygdeförening

Studiecirklarna i  hembygdsföreningens regi drivs tillsammans med  Vuxenskolan, som du kan läsa mera om i häftet till vänster.


Cirkelledare är Conny  Passmark, som assisteras av Stefan  Jakas. Önskemål, funderingar och glada tillrop emottges av Conny eller Stefan, vars kontaktuppgifter du hittar under fliken "medlem"


I dagsläget är vi nästan 30 deltagare i studiecirkeln och tar gärna emot fler.


Vår kontaktperson på Vuxenskolan är Anna Eriksson, som är verksamhetsansvarig för " Natur och Kultur" inom Studie-förbundet.


Kontor: 0123-519 39

Direkt: 0123-773933

anna.eriksson@sv.seNedan publiceras minnesanteckningar och annan relevant dokumentation som vi har nytta och glädje av i studiecirkeln!

Läs även om vår samverkan med Vuxenskolan i andra aktiviteter, som är dokumenterade under fliken "Hänt i Rönö"

Minnesanteckningar från uppstartsmötet den 27 september 2018.

Minnesanteckningar från det andra mötet den 25 oktober 2018 .

Conny har redogjort för flera torpbegrepp och gjort historiska djupdykningar. Gör din egen djupdykning i "torphistora" genom att klicka på länken

Vårterminen i studiecirkeln drar igång de 24 januari kl 18.00 i Bygdegården.

Gamla och nya deltagare välkomnas. Medlemmar i Studie-cirkeln har fått en kallelse av Conny. Nya medlemmar kan anmäla sig hos Conny eller Stefan.

Minnesanteckningar från det fjärde mötet den 24 januari 2019.

Minnesanteckningar från det femte mötet den 21 mars 2019.

Minnesanteckningar från det nionde mötet  den 23 maj 2019.

Minnesanteckningar från det elfte mötet den 3 oktober 2019.

Minnesanteckningar från det sextonde mötet den 7 november 2019.

Minnesanteckningar från det sjuttonde mötet den  21 november 2019.