Vid betalning av medlemavgift eller avgift för en aktivitet kan du antingen använda Plusgiro eller Swish. Om du önskar använda en gammal hederlig blankett så går även detta bra!


492 86 96 – 6

Vi föredrar att betalningar görs till ovan-stående Plusgiro, men erbjuder alternativ enligt nedan.

Medlemsavgiften för 2020 och avgifter för aktiviteter betalas in på detta konto. From 2021 betalas medlemsavgiften till Plusgiro för Bygdeföreningen. 

073 - 096 76 87

För att undvika dyra bankavgifter så används ovanstående swishnummer i stället för ett av banken tilldelat  nummer. Telefonnumret tillhör Rönö Bygdeförening

Hämta blanketten genom att klicka på länken. Hur du fyller i blanketten visas till vänster. Klicka på blanketten för att förstora den!