Betalningsalternativ

5732-5409

Vi föredrar att betalningar görs till ovanstående bankgiro, men erbjuder alternativ enligt nedan.


Medlemsavgiften och avgifter för aktiviteter betalas in på detta konto. Medlemsavgiften för 2021 är 100:- för enskild medlem och 200:- för familj. Ange "Medlem" och namn.

123 239 6505

Sedan 2021 används ovanstående swishnummer, ett av banken tilldelat  nummer. Numret tillhör Rönö Bygdeförening

Hämta blanketten genom att klicka på länken. Hur du fyller i blanketten visas till vänster. Klicka på blanketten för att förstora den!