Betalningsalternativ

5732-5409

Vi föredrar att betalningar görs till ovanstående bankgiro, men erbjuder alternativ enligt nedan.


Medlemsavgiften och avgifter för aktiviteter betalas in på detta konto. Medlemsavgiften för 2022 är 100:- för enskild medlem och 200:- för familj. Ange "Medlem" och namn.

123 239 6505

Sedan 2021 används ovanstående swishnummer, ett av banken tilldelat  nummer. Numret tillhör Rönö Bygdeförening. (För aktiviteter används ett annat swishnummer: 1230808451)


Hämta blanketten genom att klicka på länken. Hur du fyller i blanketten visas till vänster. Klicka på blanketten för att förstora den!