492 86 96 – 6

Vi föredrar att betalningar görs till ovan-stående Plusgiro, men erbjuder alternativ enligt nedan.

Medlemsavgiften för 2020 och avgifter för aktiviteter betalas in på detta konto. From 2021 betalas medelemsavgiften till Plusgiro för Bygdeföreningen. 

070 - 311 39 70

För att undvika dyra bankavgifter så används ovanstående swishnummer i stället för ett av banken tilldelat  nummer. Telefonnumret tillhör Rönö Hembygdsförening

Hämta blanketten genom att klicka på länken. Hur du fyller i blanketten visas till vänster. Klicka på blanketten för att förstora den!