Betalningsalternativ

70 57 44 - 1

Vi föredrar att betalningar görs till ovanstående Plusgiro, men erbjuder alternativ enligt nedan.


Medlemsavgiften och avgifter för aktiviteter betalas in på detta konto. Medlemsavgiften för 2021 är 100:- för enskild medlem och 200:- för familj.

073 - 096 76 87

För att undvika dyra bankavgifter så används ovanstående swishnummer i stället för ett av banken tilldelat  nummer. Telefonnumret tillhör Rönö Bygdeförening

Hämta blanketten genom att klicka på länken. Hur du fyller i blanketten visas till vänster. Klicka på blanketten för att förstora den!