I Januari 2020 skickas det sista medlemsbrevet från Rönö Hembygdsförening eftersom föreningen successivt skall fusioneras  med Bygdegårdsföreningen under 2020. Du som medlem kommer inte att märka så mycket av förändringen under 2020 då föreningarna kommer att tillsammans med Sportklubben genomföra olika aktiviteter såsom det gjordes under verksamhetsåret 2019.


Den som har uppgivit sin mailadress får ett digitalt brev. Vi kommer även att posta ca 50 brev samt spika upp brevet på anslagstavlan vid Rönö-korset. Brevet innehåller information  om kommande aktiviteter samt uppgifter om betalning av medlemsavgift.  Klicka nedan på det brev som du önskar läsa.

Rönö Bygdeförening