Medlemskap

Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj. Medlemsavgiften betalas  på Plusgiro 492 86 96 – 6 eller Swishas på

073-096 76 87. Vill du betala med plusgiroblankett så går det också bra.


För att vi skall kunna hålla dig uppdaterad om aktiviteter och nyheter så bör du fylla i kontaktformuläret till vänster.


Välkommen som medlem till Bygdeföreningen och tack för ditt bidrag!


Styrelsen

 
 
 
 
 

Vår hantering av personuppgifter följer GDPR!


För att öka skyddet av personuppgifter för EU-medborgare har EU tagit fram en lag, som ersätter nuvarande PUL (Person Uppgifts Lagen) och som träder i full kraft den 25 maj 2018. I korthet innebär lagen att de organisationer som hanterar personuppgifter äger stort ansvar att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och behöver garantera att personuppgifter behandlas konfidentiellt.


Vi lagrar era telefonnummer, adressuppgifter och e-mailadresser i syfte att hålla medlemmarna informerade om  Bygdeföreningens verksamhet samt i syfte att skicka ut avier.


Vi lagrar inte personnummer och innan vi publicerar en bild på en person så ber vi om personens tillstånd innan publicering. Vi använder inte registret för marknadsföring.


Vi lagrar registret på ett säkert sätt så att bara styrelsen har tillgång till registret.


Vårt syfte med lagring av personuppgifter om våra medlemmar är således entydigt och vi anser att vi med detta uppfyller kraven på GDPR.


För att begränsa utskick av mail så uppmanas du att besöka vår hemsida.