Genom ditt medlemskap kan Bygdeföreningen förvalta kulturarvet och bidra med att sprida kunskap om bygden.   Medlemsavgiften skall täcka försäkringskostnader, kostnader för underhåll av bygdegården, hembygds-gården samt kostnader för försäkringar, hemsida etc.. Aktiviteter som arrangeras i Bygdeförenings regi skall vara självfinansierande och helst ge ett överskott.


Medlemsavgiften är 50 kronor för enskild medlem och 100 kronor för familj. Medlemsavgiften betalas  på Plusgiro 492 86 96 – 6 eller Swishas på 070 - 311 39 70. Vill du betala med posgiroblankett så går det också bra.


För att vi skall kunna hålla dig uppdaterad om aktiviteter och nyheter så bör du fylla i kontaktformuläret till vänster.


Välkommen som medlem till Bygdeföreningen och tack för ditt bidrag!Styrelsen

Vår hantering av personuppgifter följer GDPR!


För att öka skyddet av personuppgifter för EU-medborgare har EU tagit fram en lag, som ersätter nuvarande PUL (Person Uppgifts Lagen) och som träder i full kraft den 25 maj 2018. I korthet innebär lagen att de organisationer som hanterar personuppgifter äger stort ansvar att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och behöver garantera att personuppgifter behandlas konfidentiellt.


Vi lagrar era telefonnummer, adressuppgifter och e-mailadresser i syfte att hålla medlemmarna informerade om  hembygdsföreningens verksamhet samt i syfte att skicka ut avier.


Vi lagrar inte personnummer och innan vi publicerar en bild på en person så ber vi om personens tillstånd innan publicering. Vi använder inte registret för marknadsföring.


Vi lagrar registret på ett säkert sätt så att bara styrelsen har tillgång till registret.


Vårt syfte med lagring av personuppgifter om våra medlemmar är således entydigt och vi anser att vi med detta uppfyller kraven på GDPR.


För att begränsa utskick av mail så uppmanas du att besöka vår hemsida.