Kulturarvet


Begreppet kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och fornlämningar utan också berättelser, traditioner och andra immateriella värden som vi övertar från tidigare generationer. Under denna flik har Bygdeföreningen, med medverkan från alla Rönöbor, ambitionen att dokumentera vårt kulturarv.