Föreningen har till uppgift att förvalta kulturarvet, Rönö Bygdegård och Rönö Hembygdsgård i Segerbo, samt bedriva aktiviteter som stärker gemenskapen i bygden och bidrar till utvecklingen av landsbygden.


Under 2020 kommer verksamheterna successivt att fusioneras i syfte att uppnå olika effekter genom marknadsföring av Bygdegården stora potential i form av mycket ändamålsenkliga lokaler och en levande landsbygd i skärgårdsmiljö. När detta kryddas med Rönös kulturarv så ser styrelsen för Bygdeföreningen positivt på framtiden.


Läs mera om Bygdegården under fliken "Bygdegården" och om vårt kulturarbete under fliken "Kulturarvet". Vårt gedigna aktivitetsprogram finns under fliken "Aktiviteter" . Under fliken "Våra traditioner" kan du läsa om våra återkommade aktiviteter, där midsommarfesten i Skälläng är monumental. Festen samlar 100-tals festsugna från förmiddag till sen kväll/tidig morgon. Rapporteringen av olika aktiviteter görs under fliken "Hänt i Rönö".


Vi har våra faciliteter på två ställen i Rönö. Bygdegården finns intill Rönö Kyrka och Hembygdsgården i Segerbo som finns inbäddad i en trevlig torpmiljö. Hembygdsgården kan, såsom Bygdegården, också hyras för olika evenemang


Vi har c:a 275 medlemmar och kan samla c:a 70 medlemmar till våra aktiviteter. Våra stadgar kan du studera här...

Om du önskar komma i kontakt med någon i styrelsen, så är du hjärtligt välkommen. Kontaktuppgifterna finner du här...


Vi är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund.

Studera det mycket läsvärda dokumentet om

Bygdegårdarnas idégrund

Vi samarbetar med Vuxenskolan vad gäller  studiecirkeln och olika kulturella evenemang. Läs om Vuxenskolan här ...