Rönö-tid:

Denna flik är en digital version av den fysiska anslagstavlan som finns vid Rönökorset. Därutöver finns här en aktivitetskalender, hjärtstartarvideo, nyttiga telefonnummer, väder, klocka, dagstidningen från NT, etc... Klicka och testa!


Om du önskar annonsera på anslagstavlan så skickar du  ditt anslag via kontaktformuläret eller kontakter någon i styrelsen.


Klockan (atomuret), som visar tiden i Rönö, är hämtad från Time.se.

Om du klickar på väderkartan så kommer du till vädertjänsten för YR, SMHI och FMI.  Tjänsten tillhandahålls av vackertvader.se

Kalendern är hämtad från kalender-365.se

Om du klickar på telefonluren så visas viktiga  lokala telefonummer

Om du klickar på hjärtstartar-symbolen så visas en film om hjårt- och lugnräddning  (HLR)!