På denna sida kommer vi att publicera nyheter från föreningen. Det gäller framförallt beslut tagna av Rönö Bygdeföreningens styrelse som kan vara av intresse för föreningens medlemmar.

Det första synliga tecknet på sammanslagning av föreningarna är postlådan vid Bygdegården! Föreningens adress är Rönö Bygde-förening, Rönö 42, 610 27 Vikbolandet.


Denna adress finns nu också på Google Maps, Eniro etc. Allt för att det skall vara lätt att hitta hit och allt för att leveranser inte skall hamna i Segerbo eller att en orkester hamnar på villovägar ...

Trots Coronatider så är det full fart i Bygdegården. Visserligen måste evenemang ställas in men det finns många (ca 70) admins-trativa åtgärder som måste vidtagas som ett direkt beslut av fusioneringen av föreningarna.


Vi måste få en fungerande integrerad ekonomisk redovisning, vi ser över kostnadsstrukturen, omförhandlar avtal, ser över prislistan för lokalhyror, etc ...

Den 1a mars 2020 beslutade årsmötet om ett samgående mellan Rönö Bygdegårdsförening och Rönö Hembygdsförening baserat på de effekter som redovisas i beslutsunderlaget.


Här kan du sutdera Rönö Bygdeförenings stadgar och protokollet från årsmötet.


Den nya styrelsen sammanstättning finns på kontaktsidan.