På denna sida publicerar styrelsen nyheter från föreningen. Det gäller framförallt planer och beslut som kan vara av intresse för föreningens medlemmar.

Trots coronatider så jobbas det på i Bygdeföreningen. På årsmötet beslutades att gruppen som arbetade med sammanslagnings-frågorna skulle utforma en överenskommelse om hur samgåendet skall genomföras. Överenskommelsen är nu klar och dokumentet har även blivit en programförklaring över vad som skall uträttas under 2020.


Framförallt så jobbar styrelsen med rutinförbättringar men ser även över kostnads- och intäktsstrukturen. Tack vare sammanslagningen så finns det en potential att sänka kostnader. Vi ser även över intäkterna och kommer att bland annat införa en ny prislista för uthyrning av Bygdegården.


Vi har nu infört ett nytt redovisningsprogram, ett bokningssystem och skall i dagarna även införa ett system för digital kommu-nikation och lagring av dokument. Vad gäller bokningar så är det Helena som ansvarar för bokningarna. Helenas kontaktuppgifter finns här på hemsidan.


Även om vi för tillfället inte kan anordna några inomhusaktiviteter så ajourhåller vi aktivitetskalendern för att kunna gasa för fullt när myndigheterna kan släppa på coronabromsen. Vi vill ändå informera om att pastoratet fortsatt anordnar gudstjänster i kyrkan enligt tidigare planering, fast med noggrant följande gällande rekommendationer. Högst troligt blir det alltså friluftsgudstjänst vid Segerbo 16 augusti på Segerbodagen bara det blir fint väder. 

Det första synliga tecknet på sammanslagning av föreningarna är postlådan vid Bygdegården! Föreningens adress är Rönö Bygde-förening, Rönö 42, 610 27 Vikbolandet.


Denna adress finns nu också på Google Maps, Eniro etc. Allt för att det skall vara lätt att hitta hit och allt för att leveranser inte skall hamna i Segerbo eller att en orkester hamnar på villovägar ...

Den 1 mars 2020 beslutade årsmötet om ett samgående mellan Rönö Bygdegårdsförening och Rönö Hembygdsförening baserat på de effekter som redovisas i beslutsunderlaget.


Här kan du studera Rönö Bygdeförenings stadgar och protokollet från årsmötet för Rönö Bygdegårdsförening. Och här finns protokollet för Rönö Hembygdsförening.


Den nya styrelsen sammansättning finns på kontaktsidan.