På denna sida publicerar styrelsen nyheter från föreningen. Det gäller framförallt planer och beslut som kan vara av intresse för föreningens medlemmar.

Årsmöte i föreningen äger rum den 9 mars kl 18.00. På grund av coronapandemin kommer årsmötet att hållas digitalt, men det går också att koppla upp sig per telefon. Föranmälan krävs, senast 7 mars, till info@ronohembygdsforening.se  eller telefon 0702-154712. Utsänd föredragningslista och övriga handlingar finns länkade nedan samt finns uppsatta på anslagstavlan i Rönökorset. Alla gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!

Läs här om hur du ansluter dig till mötet: KLICKA


1) Föredragningslista 

2) Verksamhetsberättelse med bilagor

3) Policy för:  - Likabehandling    - Tillgänglighet    - Ungdom

I vår ambition att främja en levande landsbygd, så vill vi verka för att man anlitar lokala entreprenörer och hantverkare snarare än företag utanför bygden.


Tidigare i år hade vi 2 st Entreprenörsdagar där medlemmar samlades i bygdegården för att dela kunskap om lokala entreprenörer. Vi kunde bl a konstatera att den absoluta merparten av tjänster kan tillhandahållas lokalt på Vikbolandet.   Läs mer (bläddra neråt)


Vi kommer att lägga upp en lista över lokala entreprenörer på hemsidan och även erbjuda företag att bli sponsor till Bygdeföreningen.

På ordinarie årsmötet i mars 2020 fick en arbetsgrupp (ordförande, sekreterare och kassörer) i uppgift att utforma en överenskommelse, mellan Hembygdföreningen och Bygdegårdsföreningen, som skulle vara vägledande för den nya styrelsen vad gäller prioriterade arbets-uppgifter och formerna för samgående.


Det beslutades även att ett uppföljningsmöte skulle hållas i september. Ett sådan har nu hållits och den nya styrelsen presenterade sitt arbete i enlighet med den bifogade presentationen.

Den 1 mars 2020 beslutade årsmötet om ett samgående mellan Rönö Bygdegårdsförening och Rönö Hembygdsförening baserat på de effekter som redovisas i beslutsunderlaget.


Här kan du studera Rönö Bygdeförenings stadgar och protokollet från årsmötet för Rönö Bygdegårdsförening. Och här finns protokollet för Rönö Hembygdsförening.


Den nya styrelsen sammansättning finns på kontaktsidan.

Trots coronatider så jobbas det på i Bygdeföreningen. På årsmötet beslutades att gruppen som arbetade med sammanslagnings-frågorna skulle utforma en överenskommelse om hur samgåendet skall genomföras. Överenskommelsen är nu klar och dokumentet har även blivit en programförklaring över vad som skall uträttas under 2020.


Framförallt så jobbar styrelsen med rutinförbättringar men ser även över kostnads- och intäktsstrukturen. Tack vare sammanslagningen så finns det en potential att sänka kostnader. Vi ser även över intäkterna och kommer att bland annat införa en ny prislista för uthyrning av Bygdegården.


Vi har nu infört ett nytt redovisningsprogram, ett bokningssystem och skall i dagarna även införa ett system för digital kommu-nikation och lagring av dokument. Vad gäller bokningar så är det Helena som ansvarar för bokningarna. Helenas kontaktuppgifter finns här på hemsidan.


Även om vi för tillfället inte kan anordna några inomhusaktiviteter så ajourhåller vi aktivitetskalendern för att kunna gasa för fullt när myndigheterna kan släppa på coronabromsen. Vi vill ändå informera om att pastoratet fortsatt anordnar gudstjänster i kyrkan enligt tidigare planering, fast med noggrant följande gällande rekommendationer.

Det första synliga tecknet på sammanslagning av föreningarna är postlådan vid Bygdegården! Föreningens adress är Rönö Bygde-förening, Rönö 42, 610 27 Vikbolandet.


Denna adress finns nu också på Google Maps, Eniro etc. Allt för att det skall vara lätt att hitta hit och allt för att leveranser inte skall hamna i Segerbo eller att en orkester hamnar på villovägar ...