Föreningsnytt

På denna sida publicerar styrelsen nyheter från föreningen. Det gäller framförallt planer och beslut som kan vara av intresse för föreningens medlemmar.

Medlemsmötet om Skälläng festplats

Över 50 medlemmar samlades för att bli informerade om och komma med idéer om en ny festplats för kommande midsommardagsfirande. Lolita presenterade tre alternativa festplatser och Stefan presenterade olika finansieringsformer för flytt och byggnation av ny festplats.

Efter presentationen bjöd Bygdeforeningen på fika med Kerstin S nybakade bullar. De olika alternativen diskuterades i grupper och det entydiga svaret var att Bygdeföreningen skall satsa på att försöka utveckla Segerbo till vår nya festplats. Segerbo kan på det sättet bli en samlande plats inte bara för midsommardagsfirande utan även för andra festligheter såsom julmarknad mm. Dessutom finns i detta förslag en möjlighet för föreningen att köpa marken, vilket i så fall skulle förhindra framtida eventuella problem med markägare.

Nu skall styrelsen utreda förslaget vidare och därefter utforma en plan och tillsätta en projektorganisation för att realisera det omfattande projektet.

Styrelsen önskar tacka alla medverkande för engagemanget och alla goda idéer. Ett stort tack riktas till Jenny Kärner och Lars Béve för deras initiativ till festplats.

Även vår bygdegård är certifierad

Rönö Bygdegård är nu certifierad som en Säker föreningsgård 2022-2025. Det innebär att vi utbildat oss inom riskmedvetenhet och skade-förebyggande arbete för att öka säkerheten i och för vår föreningsgård. Vi i föreningens styrelse har också intygat att åtgärder vidtagits som gör föreningen till en ”Säker föreningsgård”. Läs mer om certifieringen här https://sakerforeningsgard.se.

/Styrelsen

Uppstartsträff inför Östgötadagarna 3-4 september

Även 2022 ska Rönö Bygdeförening delta på Östgötadagarna och i måndags den 4 april var det uppstartsträff i Vreta Kloster. Elisabeth, Helena och jag deltog på denna träff. Vi fick, förutom matnyttig allmän information, höra flera inspirerande inlägg om hur man tänkt och utvecklat koncept på andra håll i Östergötland. Kvällens clou var sedan den inspirationsföreläsning som Tareq Taylor höll. Efter denna föreläsning känns det som om vi kan klara allt - bara man är positiv och samarbetar - ensam är oftast inte stark!

Välkommen i september!

/Lolita

Den nya styrelsen

Direkt efter årsmötet konstituerades den nya styrelsen enl nedan. Alla (utom Micke Sandberg) syns på bilden till vänster. Klicka för större!

Årsmötet söndag den 13 mars 2022

Vid årsmötet var det c:a 40 medlemmar som mötte upp. Vi tackar dessa för deras engagemang, som resulterade i att mötet godkände den ambitiösa planen. Sören och Ulla Andersson blev Årets Rönöbor och efter kaffet höll Andreas Bengtsson ett föredrag om sin verksamhet, se separat länk. Och klicka på bildspelet för större bilder.

Vi vill tacka Kerstin och Per Sundqvist för de hemlagade semlorna!

Aktuella handlingar länkas nedan (understreckat):


1) Verksamhetsberättelse 2021 med bilagor

2) Plan med Aktiviteter 2022

3) Valberedningens förslag

4) Revisionsberättelse

5) Budget med resultaträkning

6) Protokoll


Utbudsdag Östgötateatern

Förra onsdagen, den 26 januari 2022, var alla kulturarrangörer i Östergötland inbjudna till Norrköpings teater, för att få oss presenterat Östgötateaterns program 2022. Från vår Aktivitetssektion deltog Elisabeth F-J och undertecknad. 

Vi fick se små scener ur kommande pjäser, lite musik och en hel del matnyttig information. För första gången fick jag stå (sitta) på teaterns stora scen, där jag ombads berätta hur vår förening har klarat oss under pandemin. Jag fick också ge information om Bygdegårdarnas Riksförbunds Återstartsbidrag från Kulturrådet - ett verkligt tacknämligt bidrag, lätt att söka och täcker mycket!

Till hösten kommer en komedi att spelas, vilket verkar intressant för oss. Men först blir det "Bygdens Söner" i april. 

/Lolita

Ett antal lokala anpassningar har gjorts i vår styrelse av policies från Östergötlands Bygdegårdsdistrikt. De kan nås genom att klicka på önskad policy i de länkar som finns i spalten till vänster.

Konstituerande styrelsemöte skedde digitalt 15 mars 2021. Både ordinarie ledamöter (utom Erik P) och ersättare var med och syns på bilden till vänster.

Årsmöte i föreningen 2021 ägde rum den 9 mars kl 18. På grund av coronapandemin kom årsmötet att hållas digitalt, men det gick också att koppla upp sig per telefon. Utsända handlingar finns länkade nedan samt uppsatta på anslagstavlan i Rönökorset. Dessutom finns protokoll och presentioner från årsmötet nedan:


1) Protokoll 

2) Presentation av ekonomin 

3) Plan 2021 för Bygdeföreningen 

4) Aktiviteter för 2021 

5) Verksamhetsberättelse med bilagor

6) Policy för:  - Likabehandling    - Tillgänglighet    - Ungdom

7) Valberedningens förslag

8) Revisionsberättelse

9) Budget
Trots coronatider så jobbas det på i Bygdeföreningen. På årsmötet 2020 beslutades att gruppen som arbetade med sammanslagnings-frågorna skulle utforma en överenskommelse om hur samgåendet skulle genomföras. Överenskommelsen har även blivit en programförklaring. Framförallt så jobbar styrelsen med rutinförbättringar men ser även över kostnads- och intäkts-strukturen. Tack vare sammanslagningen så finns det en potential att sänka kostnader. Vi ser även över intäkterna och har infört en ny prislista för uthyrning av Bygdegården. Vi har infört ett nytt redovisningsprogram, ett bokningssystem och ett system för digital kommunikation och lagring av dokument. 

Även om vi för tillfället inte kan anordna några inomhusaktiviteter, så ajourhåller vi aktivitetskalendern för att kunna gasa för fullt när myndigheterna kan släppa på coronabromsen. Pastoratet planerar att från juni 2021 anordna gudstjänster i kyrkan med noggrant följande av gällande rekommendationer.
I vår ambition att främja en levande landsbygd, så vill vi verka för att man anlitar lokala entreprenörer och hantverkare snarare än företag utanför bygden.

Tidigt 2020 hade vi 2 st Entreprenörsdagar där medlemmar samlades i bygdegården för att dela kunskap om lokala entreprenörer. Vi kunde bl a konstatera att den absoluta merparten av tjänster kan tillhandahållas lokalt på Vikbolandet.   Läs mer (bläddra neråt)

Vi har en lista över lokala entreprenörer och har även erbjudit företag att bli sponsorer till Bygdeföreningen.

Det första synliga tecknet på sammanslagning av föreningarna är postlådan vid Bygdegården! Föreningens adress är Rönö Bygdeförening, Rönö 42, 610 27 Vikbolandet.

Denna adress finns nu också på Google Maps, Eniro etc. Allt för att det skall vara lätt att hitta hit och allt för att leveranser inte skall hamna i Segerbo eller att en orkester hamnar på villovägar ...Den 1 mars 2020 beslutade årsmötet om ett samgående mellan Rönö Bygdegårdsförening och Rönö Hembygdsförening baserat på de effekter som redovisas i beslutsunderlaget.

Här kan du studera Rönö Bygdeförenings stadgar och protokollet från årsmötet för Rönö Bygdegårdsförening. Och här finns protokollet för Rönö Hembygdsförening.

Den nya styrelsen sammansättning finns på kontaktsidan.