Om

Om

Föreningen har till uppgift att förvalta Rönö Bygdegård, Rönö Hembygdsgård i Segerbo tillika annat kulturarv, samt bedriva aktiviteter som stärker gemenskapen i bygden och bidrar till utvecklingen av landsbygden. Föreningen har också ansvar för festplatsen vid Skälläng. Föreningen skall också arbeta för att främja lokal utveckling och stärka Rönöbygdens attraktionskraft.

Vi samarbetar med Vuxenskolan vad gäller  studiecirkeln och olika kulturella evenemang. Läs om Vuxenskolan här ...

Vi är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund  (BR). Studera det mycket läsvärda dokumentet om

Bygdegårdarnas idégrund.


Östergötlands Bygdegårdsdistrikt är en del av BR och finns till för att hjälpa och stödja alla Bygdegårdar i Östergötland. De arbetar aktivt för att utveckla och samordna verksamheten i distriktet för att bidra till levande gårdar.


Vi är även medlemmar i f d Vikbolandets arkiv- och historieförening, numera Östergötlands Arkivförbund (ostergotlandsarkivforbund.se).

Den bildades av Vikbolandets hembygds-föreningar i samband med att Vikbolandet blev en del av Norrköpings kommun. Arkivlokalen ligger i Åkerliden nära Kuddby kyrka och där förvaras cirka 300 arkiv och dessutom nära 400 böcker, kompendier och uppsatser. Digitalisering av arkivförteckningarna pågår.

Verksamheten i Kulturarv Östergötland (k-arv.se) är inriktad mot att tillgängliggöra östgötskt kulturarv på olika sätt. Med hjälp av nätverksarbete och modern teknik skapas förutsättningar, ingångar och mötesplatser som alla vi som är intresserade av Östergötlands historia ska kunna ta del av.

Kulturarv Östergötland är en regional verksamhet med ekonomiskt stöd från Region Östergötland. Kulturarv Östergötland har administrativt sin hemvist på Östergötlands museum och är där integrerat med övrig verksamhet. Arbetet sker i en bred ABM-samverkan (Arkiv, Bibliotek, Museum) med en mängd institutioner, projekt och föreningar samt företag inom exempelvis besöksnäringen. Till verksamheten finns en styrgrupp knuten. Syftet med verksamheten är att på ett spännande och modernt sätt tillgängliggöra den östgötska historien.

Under året 2020 har Rönö Hembygdsförening och Rönö Bygdegårdsförening gått samman i Rönö Bygdeförening. Verksamheterna har successivt fusionerats i syfte att uppnå sameffekter genom marknadsföring av Bygdegården stora potential i form av mycket ändamålsenkliga lokaler och en levande landsbygd i skärgårdsmiljö. När detta kryddas med Rönös kulturarv så ser styrelsen för Bygdeföreningen positivt på framtiden.


Läs mera om Bygdegården under "Boka Bygdegården" och om Rönö Hembygdsgård och annat kulturarbete under fliken "Kulturarvet"Vårt gedigna aktivitetsprogram finns under fliken "Aktiviteter" . Under fliken "Våra traditioner" kan du läsa om våra återkommade aktiviteter, där midsommarfesten i Skälläng är monumental. Festen samlar 100-tals festsugna från förmiddag till sen kväll/tidig morgon. Rapporteringen av olika aktiviteter görs under fliken "Hänt i Rönö".


Vi har våra faciliteter på tre ställen i Rönö. Bygdegården finns intill Rönö Kyrka och Hembygdsgården vid Segerbo, vacket inbäddad i en tidstrogen torpmiljö. Kyrkstallet ligger i backen nedanför kyrkan. Hembygdsgården kan, liksom Bygdegården, också hyras för olika evenemang. Föreningen har också ansvar för festplatsen vid Skälläng.


Vi har c:a 275 medlemmar och kan samla c:a 70 medlemmar till våra aktiviteter. Vi har haft glädjen att få ta emot arv och donationer de senaste åren. Om fler vill donera pengar, tar vi tacksamt emot dem på bankgiro 5732-5409.


Våra stadgar kan du studera här...

Om du önskar komma i kontakt med någon i styrelsen, så är du hjärtligt välkommen. Kontaktuppgifterna finner du här...


Vårt hemsidesprogram är https://websitebuilder.one.com/ där vi normalt använder fonten Georgia, 16 p, med raka marginaler. För annonser under Aktuellt använder vi Open Sans (ev Arial) fet, 28 p, och den standardgröna färgen där har hexakod 24992C. (7 sek visningstid i bildspel och bilder i storlek 500-1000 kilobyte.)