Styrelsens förhoppning är att Rönöbygden framöver syns i pressen, NT, Länstidningen, Folkbladet, olika magasin, etc. Under denna flik har vi således börjat samla artiklar om Rönö.

Från Kyrkomusikernas Tidning har vi fått tillstånd att publicera en artikel om vår stumfilmsvisning om Jesu liv


Veterinärtidningen skriver om Vikbolandsmanövern 1964, en manöver med häst där vår sommargäst Lars-Erik Appelgren deltog


Länstidningen skriver om Rönö Kyrka baserat på en intervju med Gunnel

Länstidningen skriver om Rönö Kungsgård - forntid och nutid

Folkbladet skriver om forngravsvandringen som samlade en stor publik