Styrelsens förhoppning är att Rönöbygden framöver syns i pressen, NT, Länstidningen, Folkbladet, olika magasin, etc. Under denna flik har vi således börjat samla artiklar om Rönö. Det börjar bra med 4 färska artiklar ..

Folkbladet skriver om forngravsvandringen som samlade en stor publik

Länstidningen skriver om Rönö Kungsgård - forntid och nutid

Länstidningen skriver om Rönö Kyrka baserat på en intervju med Gunnel

Veterinärtidningen skriver om Vikbolandsmanövern 1964, en manöver med häst där vår sommargäst Lars-Erik Appelgren deltog